Observeren van bewoners voor - tijdens en na het bezoek van miMakker Joris.

Voor: De bewoner zit alleen op de huiskamer. De begeleiders staan in de keukenhoek en overleggen zachtjes. Ik zoek een plaatsje waar ik alles goed kan zien zonder dat mw. mij ziet. Mw. zit voor zich uit te staren en als miMakker Joris binnenkomt kijkt ze hem aan.

Tijdens: Joris blijft staan en kijkt haar wat verlegen aan. Dit duurt even. Mw. maakt een beweging met haar arm terwijl er langzaam een lach op haar gezicht komt. Dit nodigt Joris uit om verder te komen. Hij gaat tegenover haar aan tafel zitten. Mw. lacht hardop. Er volgen bewegingen met de handen op het ritme van de muziek, die uit de koffer van Joris komt.
De mimiek van mw. lijkt grotesk. Ze lijkt zeer te genieten van dit spel en neemt initiatief
Joris spiegelt en mw. wordt steeds enthousiaster. Haar hand reikt naar Joris die zijn hand heel langzaam haar richting opschuift. Hij wacht, mw. reikt verder en verder tot de handen elkaar raken. Joris wacht... mw. keert in zichzelf... Joris maakt een zacht geluid waarop ze terug keert naar het spel. Dan begint mw. geheimzinnig te fluisteren en te gebaren. Joris gaat hierin mee en er ontstaat een prachtig samenzijn. Als Joris een afscheid wil beginnen door op te staan, worden mw. haar ogen heel groot en haar wenkbrauwen gaan omhoog. Ze gebaart met haar handen en armen neerwaarts terwijl ze NEE NEE roept. Joris blijft nog even en neemt dansend en neuriënd afscheid.

Nadien: Mw. blijft neuriënd bewegen, alsof de muziek in haar hoofd zit. Dan keert mv. terug in haar eigen wereld. Mw. blijft een groot deel van deze dag in een vrolijke stemming, samen met haar begeleider. Volgens de begeleider is mw. erg gebaat bij één op één contact met Joris de miMakker.

Joke van der Heide
Observator belevingsgerichte zorg